Επιλογή Σελίδας

What_is_the_Correct_Thyroxine_Dosage

Το παραπάνω σχήμα δείχνει τις προτεινόμενες κατευθυντήριες οδηγίες για τη σωστή θεραπεία με θυροξίνη ασθενών με διαφορετικές παθήσεις του θυρεοειδούς. Οι οδηγίες βασίζονται στον ακριβή προσδιορισμό στο αίμα των επιπέδων Τ3, Τ4 και TSH (ελεύθερη Τ3 και ελεύθερη Τ4 σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας). Ο καθηγητής Leslie DeGroot,  πιστεύει ότι ασθενείς σε θεραπεία υποκατάστασης αισθάνονται καλύτερα όταν η TSH είναι στο κατώτερο όριο του φυσιολογικού εύρους, η Τ4 είναι στα ανώτερα ή ακριβώς πάνω από τα φυσιολογικά όρια, και η Τ3 είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια.