Επιλογή Σελίδας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σπύρος Ν. Παύλου

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                 Αθήνα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ:                         Πολεμικό Ναυτικό

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:            

Δίπλωμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βιοχημεία, Université René Descartes, Paris V, Paris, France 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

DEA (Diplôme d’ études approfondies) de Biochimie et Physiopathologie des Hormones Énergétiques et de Croissance, Université René Descartes, Paris V, Paris, France

Harvard Business School , Boston, Massachusetts

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

Ερευνητής , Collège de France, Université René Descartes, Faculté des Sciences Pharmaceutiques, Service d’Endocrinologie, Paris, France

Fellow-in-Residence , The Population Council, Rockefeller University, New York, New York 

Instructor in Medicine , Department of Medicine, Division of Endocrinology, Vanderbilt University, School of Medicine, Nashville, Tennessee

Assistant Professor of Medicine , Division of Endocrinology, Vanderbilt University, School of Medicine, Nashville, Tennessee

Associate Professor of Medicine and OB/GYN , Harvard Medical School, Boston, Massachusetts

Visiting Professor of Medicine , Université René Descartes, Paris V, Paris France 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Ειδικευόμενος Παθολογίας, Hôpital Cochin, Université René Descartes, Paris, France 

Ειδικευόμενος  Ενδοκρινολογίας, The Population Council, Rockefeller University, New York Hospital, New York, και Division of Endocrinology, Vanderbilt University Medical Center, School of Medicine, Nashville, Tennessee

Staff Endocrinologist, Department of Medicine, Division of Endocrinology, Vanderbilt University Medical Center, School of Medicine, Nashville, Tennessee

Clinical Associate Physician, General Clinical Research Center, Vanderbilt University, School of Medicine, Nashville, Tennessee

Director, The Vanderbilt Andrology Clinic, Department of OB/GYN, Vanderbilt University, School of Medicine, Nashville, Tennessee

Associate in Medicine, Dept. of Medicine, Division of Endocrinology, Beth Israel Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts

Associate in Medicine, Dept. of Medicine, Reproductive Endocrine Unit, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts

Director, Hormone Core Facility of the Beth Israel Clinical Research Center and of In Vitro Fertilization, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts

Co-director and Investigator, National Center for Infertility Research, (Physiology of male reproduction), Division of Endocrinology, Reproductive Unit, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts

Διευθυντής, Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Ιατρικό Αθηνών

Διευθυντής, Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, Μαιευτήριο Μητέρα

Διευθυντής, Ενδοκρινολογική και Διαβητολογική Κλινική, Ιασώ General και Μαιευτήριο Ιασώ 

Ιδρυτής και Επιστημονικός Διευθυντής Ενδοκρινολογικών – Διαβητολογικών -Μεταβολικών Ιατρικών Κέντρων Endocrine Clinics

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Scientific Advisory Committee), Vanderbilt University, School of Medicine, General Clinical Research Center 

Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου και Αξιοπιστίας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας από το νοσοκομείο (Committee of Quality Control Assurance), Vanderbilt University Medical Center 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (World Health Organization), Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Ελέγχου Δημογραφικού Προβλήματος σε Αναπτυσσόμενες Χώρες

Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας   HΠΑ (NIH), Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και της Ανθρώπινης Ανάπτυξης ΗΠΑ (NICHD), Επιτροπή Αξιολόγησης, Ελέγχου και Χρηματοδότησης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων (Review Study Section)

FDA, Food and Drug Administration, Μέλος Επιτροπής Έγκρισης Ορμονικών Φαρμάκων

Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας   HΠΑ (NIH), Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και της Ανθρώπινης Ανάπτυξης ΗΠΑ (NICHD), Επιτροπή Αξιολόγησης, Ελέγχου και Χρηματοδότησης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων (Specialized Population Research Site Visit).

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (World Health Organization), Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αντιπροσωπείας στην Κίνα και Ινδία για Έλεγχο και Αξιολόγηση των Χρηματοδοτούμενων από τον Οργανισμό επιστημονικών κέντρων

Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας   HΠΑ (NIH), Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και της Ανθρώπινης Ανάπτυξης ΗΠΑ (NICHD), Έκτακτη Επιτροπή Αξιολόγησης, Ελέγχου και Χρηματοδότησης Ερευνητικών Κέντρων Γονιμότητας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (World Health Organization), Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αντιπροσωπείας στη Κίνα για έλεγχο μεθόδων περιορισμού γονιμότητας

Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας   HΠΑ (NIH), Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και της Ανθρώπινης Ανάπτυξης ΗΠΑ (NICHD), Έκτακτη Επιτροπή Αξιολόγησης, Ελέγχου και Χρηματοδότησης Ερευνητικών Κέντρων Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας

Επιτροπή Μεταρρύθμισης Εθνικού Συστήματος Υγείας Αμερικής με πρωτοβουλία Hillary Clinton (Hillary Reform Committee of National Health)

Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή HARVARD General Clinical Research Center, (Scientific Advisory Committee)

ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ:

ΗΠΑ: State of Massachusetts #75252, State of Tennessee #17761

ΕΛΛΑΔΑ: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

HONORS AND AWARDS:

1976             Χωρέμειο Βραβείο, Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

1977-1979   Fellowship granted by French Government 

1979            Best DEA thesis, University René Descartes

1993            Best Fertility Doctors in America

2005            WHO IS WHO in Medicine and Healthcare in America

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ:

Τηλεοπτικές εκπομπές στην Αμερική:

Ανακοινώσεις των ερευνητικών αποτελεσμάτων της προσωπικής ερευνητικής ομάδας με συνεντεύξεις και αναφορές σε δελτία ειδήσεων στο CNN, CBS NBC ABC και παρουσιάσεις ιατρικών θεμάτων στο NBC 

Δημοσιεύματα σε αμερικανικές και διεθνείς εφημερίδες και περιοδικά:

Πάνω από 250 αναφορές στο προσωπικό ερευνητικό έργο και συνεντεύξεις σε παγκόσμιο ημερήσιο και περιοδικό τύπο

ΜΕΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:

American Federation for Clinical Research

American Fertility Society

American Endocrine Society

American Diabetes Association

American Association of Clinical Endocrinology

American Society of Andrology

European Society for Human Reproduction and Embryology

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ( Editorial Board):

Journal of Andrology, (USA) Associate Clinical Editor

Endocrinology (USA), Editor, Editorial Board

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (USA), Editorial Board

Références en Gynécologie Obstétrique (Paris, France), Editorial Board

Endocrine Journal (UK), Editorial Board

ΚΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 

Acta Endocrinologica

Endocrinology

International Journal of Andrology

Life Sciences

Journal of Andrology

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

New England Journal of Medicine

Trends in Endocrinology and Metabolism

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ:

Satellite Symposium on Gonadotropins, GnRH, GnRH analogs and Gonadal Peptides, Paris, August 27-29, 1992 of the IXth International Congress of Endocrinology.

Sperm Indices in Andrology Research. Tygerberg Strict Criteria Course, October 1992, Beth Israel Hospital, Boston, Massachusetts.

Endocrine/Reproductive Course, January 1993, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts. 

Reproductive Endocrinology Course of the European Society for Human Reproduction and Embryology, Athens, May 24-26 2001.

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΗ:

134 προσκεκλημένες διαλέξεις σε αμερικανικά πανεπιστήμια και ιατρικά συνέδρια

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ:

98 προσκεκλημένες διαλέξεις σε διεθνή πανεπιστήμια και ιατρικά συνέδρια εκτός Αμερικής

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

Γίνεται αναφορά των δημοσιεύσεων του Σπύρου Ν. Παύλου σε 2246 δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα (Google Scholar)

Αρθρα σε διεθνή ιατρικά περιοδικά και κεφάλαια βιβλίων: 102

Παρουσιάσεις εργασιών σε διεθνή συνέδρια: 148

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (45 από102):

 

 1. Batrinos ML, Pavlou SN, Pitoulis SA, Sfikaki AP, Alexandrides TK and Piaditis GP. The sulpiride test in panhypopituitarism. Clin Endocrinol (Oxf); 8:193 196, 1978.
 2. Batrinos ML, Pavlou SN, Pitoulis SA, Sfikaki AP, Anousakis C, Alexandrides TK, Piaditis GP. Assessment of prolactin release in pituitary dwarfism with the sulpiride test. Clin Endocrinol (Oxf); 8:197-205, 1978.
 3. Batrinos ML, Panitsa Faflia C, Pitoulis S, Pavlou S, Piaditis G and Alexandridis T. Pituitary hormonal profile in menopause. Maturitas; 1:235 245, 1979.
 4. Benelli C, Durbin P, Pavlou S, Michel O, Michel R. [Effects of thyroidectomy on the limiting step of steroid biosynthesis in the adrenal cortex and testis of the rat]. Pathol Biol (Paris); 28:371-2, 1980.
 5. Pavlou SN, Benelli C, Durbin P, Michel O, and Michel R. Cholesterol hydroxylations in adrenal cortex and testis of the thyroidectomized rat. In: Stockigt JR, and Nagataki S, eds. Thyroid Research VIII. 327 30, 1980.
 6. Wang NG, Sundaram K, Pavlou S, Rivier J, Vale W and Bardin CW. Mice are insensitive to the antitesticular effects of luteinizing hormone releasing hormone agonists. Endocrinology; 112:331 335, 1983.
 7. Limonta P, Bardin CW, Ladishenskaya A, Pavlou S, Sundaram K, Thau RB. Species differences in the sensitivity to a GnRH antagonist. Contraception; 32:75-85, 1985.
 8. Pavlou SN, DeBold CR, Island DP, Wakefield G, Rivier J, Vale W and Rabin D. Single subcutaneous doses of a luteinizing hormone releasing hormone antagonist suppress serum gonadotropin and testosterone levels in normal men. J Clin Endocrinol Metab; 63:303 308, 1986.
 9. Pavlou SN, Interlandi JW, Wakefield G, Rivier J, Vale W and Rabin D. Heterogeneity of sperm density profiles following 16 week therapy with continuous infusion of high dose LHRH analog plus testosterone. J Androl; 7:228 233, 1986.
 10. Dahl KD, Pavlou SN, Kovacs WJ and Hsueh AJ. The changing ratio of serum bioactive to immunoreactive follicle stimulating hormone in normal men following treatment with a potent gonadotropin releasing hormone antagonist. J Clin Endocrinol Metab; 63:792 794, 1986.
 11. Pandey KN, Pavlou SN, Kovacs WJ and Inagami T. Atrial natriuretic factor regulates steroidogenic responsiveness and cyclic nucleotide levels in mouse Leydig cells in vitro. Biochem Biophys Res Commun; 138:399 404, 1986.
 12. Pavlou SN, Interlandi JW, Wakefield G, Island DP, Rivier J, Vale W and Kovacs WJ. Gonadotropins and testosterone escape from suppression during prolonged luteinizing hormone releasing hormone antagonist administration in normal men. J Clin Endocrinol Metab; 64:1070 1074, 1987.
 13. Kamilaris TC, DeBold CR, Pavlou SN, Island DP, Hoursanidis A and Orth DN. Effect of altered thyroid hormone levels on hypothalamic pituitary adrenal function. J Clin Endocrinol Metab; 65:994 999, 1987.
 14. Pandey KN, Misono KS, Takayanagi R, Pavlou SN and Inagami T. Identification of atrial natriuretic factor receptor of neuroblastoma N4TG1 cells: binding characteristics and photoaffinity labeling. J Neurochem; 48:1547 1552, 1987.
 15. Pavlou SN, Wakefield GB, Island DP, Hoffman PG, LePage ME, Chan RL, Nerenberg CA and Kovacs WJ. Suppression of pituitary gonadal function by a potent new luteinizing hormone releasing hormone antagonist in normal men. J Clin Endocrinol Metab; 64:931 936, 1987.
 16. Pandey KN, Pavlou SN and Inagami T. Identification and characterization of three distinct atrial natriuretic factor receptors. Evidence for tissue specific heterogeneity of receptor subtypes in vascular smooth muscle, kidney tubular epithelium, and Leydig tumor cells by ligand binding, photoaffinity labeling, and tryptic proteolysis. J Biol Chem; 263:13406 13413, 1988.
 17. Pavlou SN, Dahl KD, Wakefield G, Rivier J, Vale W, Hsueh AJ and Lindner J. Maintenance of the ratio of bioactive to immunoreactive follicle stimulating hormone in normal men during chronic luteinizing hormone releasing hormone agonist administration. J Clin Endocrinol Metab; 66:1005 1009, 1988.
 18. Pavlou SN, Wakefield G, Schlechter NL, Lindner J, Souza KH, Kamilaris TC, Konidaris S, Rivier JE, Vale WW and Toglia M. Mode of suppression of pituitary and gonadal function after acute or prolonged administration of a luteinizing hormone releasing hormone antagonist in normal men. J Clin Endocrinol Metab; 68:446 454, 1989.
 19. Mortola JF, Sathanandan M, Pavlou S, Dahl KD, Hsueh AJ, Rivier J, Vale W and Yen SS. Suppression of bioactive and immunoreactive follicle stimulating hormone and luteinizing hormone levels by a potent gonadotropin releasing hormone antagonist: pharmacodynamic studies. Fertil Steril; 51:957 963, 1989.
 20. Hsueh AJ, Bicsak TA, Jia XC, Dahl KD, Fauser BC, Galway AB, Czekala N, Pavlou SN, Papkoff H, Keene J and Boime I. Granulosa cells as hormone targets: the role of biologically active follicle stimulating hormone in reproduction. Recent Prog Horm Res; 45:209 73; discussion 273 7, 1989.
 21. Lindner J, Rivier JE, Vale WW and Pavlou SN. Regulation of pituitary glycoprotein alpha subunit secretion after administration of a luteinizing hormone releasing hormone antagonist in normal men. J Clin Endocrinol Metab; 70:1219 1224, 1990.
 22. Urban RJ, Pavlou SN, Rivier JE, Vale WW, Dufau ML and Veldhuis JD. Suppressive actions of a gonadotropin releasing hormone antagonist on luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, and prolactin release in estrogen deficient postmenopausal women. Am J Obstet Gynecol; 162:1255 1260, 1990.
 23. Pavlou SN, Veldhuis JD, Lindner J, Souza KH, Urban RJ, Rivier JE, Vale WW and Stallard DJ. Persistence of concordant luteinizing hormone (LH), testosterone, and alpha subunit pulses after LH releasing hormone antagonist administration in normal men. J Clin Endocrinol Metab; 70:1472 1478, 1990.
 24. Daneshdoost L, Pavlou SN, Molitch ME, Gennarelli TA, Savino PJ, Sergott RC, Bosley TM, River JE, Vale WW and Snyder PJ. Inhibition of follicle stimulating hormone secretion from gonadotroph adenomas by repetitive administration of a gonadotropin releasing hormone antagonist. J Clin Endocrinol Metab; 71:92 97, 1990.
 25. Galway AB, Hsueh AJ, Daneshdoost L, Zhou MH, Pavlou SN and Snyder PJ. Gonadotroph adenomas in men produce biologically active follicle-stimulating hormone. J Clin Endocrinol Metab; 71:907 912, 1990.
 26. Pavlou SN, Rivier J, Vale W, and Kamilaris T. Clinical pharmacology of LHRH antagonists. In: Vickery BH, and Lunenfeld B, eds. GnRH analogues in cancer and human reproduction. Vol. 4. Precocious puberty, contraception and safety issues. Knuwer Academic Publishers: London, 127 31, 1990.
 27. Pavlou SN, Debold CR, and Orth DN. LHRH antagonists: clinical studies in man. In: Bouchard P, Haour F, Franchimont P, and Schatz B, eds. Recent Progress on GnRH and Gonadal Peptides. Elsevier: Paris, 195 208, 1990.
 28. Danzo BJ, Pavlou SN and Anthony HL. Hormonal regulation of androgen binding protein in the rat. Endocrinology; 127:2829 2838, 1990.
 29. Loosen PT, Chambliss B, Pavlou SN and Orth DN. Adrenal function in abstinent alcoholic men. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry; 15:771 780, 1991.
 30. Pavlou SN, Brewer K, Farley MG, Lindner J, Bastias MC, Rogers BJ, Swift LL, Rivier JE, Vale WW, Conn PM and Herbert CM. Combined administration of a gonadotropin-releasing hormone antagonist and testosterone in men induces reversible azoospermia without loss of libido. J Clin Endocrinol Metab; 73:1360 1369, 1991.
 31. Kolp LA, Pavlou SN, Urban RJ, Rivier JE, Vale WW, and Veldhuis JD. Abrogation by a potent gonadotropin-releasing hormone antagonist of the estrogen/progesterone-stimulated surge-like release of luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone in postmenopausal women. J Clin Endocrinol Metab, 75:993 997, 1992.
 32. Warner MD, Gillespie H, Pavlou SN, Nader S and Peabody CA. The effect of haloperidol on aldosterone secretion. Psychoneuroendocrinology; 17:517 521, 1992.
 33. McGrath GA, Goncalves RJ, Udupa JK, Grossman RI, Pavlou SN, Molitch ME, Rivier J, Vale WW, and Snyder PJ. Medical management of clinically nonfunctioning pituitary adenomas. In: Melmed S, ed. Molecular and clinical advances in pituitary disorders 1993. Los Angeles: Endocrine Research and Education, Inc., 213 7, 1993.
 34. Pavlou SN. The mechanism of action of GnRH agonists. In: Polan ML, and Henzl MR, eds. Infertility and Reproductive Medicine, Clinics of North America. Saunders company: Philadelphia, 9 19, 1993.
 35. McGrath GA, Goncalves RJ, Udupa JK, Grossman RI, Pavlou SN, Molitch ME, Rivier J, Vale WW and Snyder PJ. New technique for quantitation of pituitary adenoma size: use in evaluating treatment of gonadotroph adenomas with a gonadotropin releasing hormone antagonist. J Clin Endocrinol Metab, 76:1363 1368, 1993.
 36. Bastias MC, Kamijo H, Pavlou SN. Sperm motion parameters after suppression of spermatogenesis with a gonadotropin-releasinghormone antagonist plus testosterone supplementation. Fertil Steril: 59(6):1261-1265, 1993.
 37. Daiter E, Braunstein GD, Snyder PJ, Coutifaris C, Mastroianni L, Jr., Pavlou SN, and Strauss JF. Gonadotropin-releasing hormone-dependent chorionic gonadotropin secretion in a menopausal woman. J Clin Endocrinol Metab 78:1293 7, 1994.
 38. Loosen PT, Purdon SE, and Pavlou SN. Effects on behavior of modulation of gonadal function in men with gonadotropin releasing hormone antagonists. Am J Psychiatry 151:271 3, 1994.
 39. Minaretzis D, Alper MM, Oskowitz SP, Lobel SM, Mortola JF, and Pavlou SN. Gonadotropin-releasing hormone antagonist versus agonist administration in women undergoing controlled ovarian hyperstimulation: Cycle performance and in vitro steroidogenesis of granulosa-lutein cells. Am J Obstet Gynecol 172:1518-25, 1995.
 40. Minaretzis D, Jakubowski M, Mortola JF, and Pavlou SN. Gonadotropin releasing hormone receptor gene expression in human ovary and granulose lutein cells. J Clin Endocrinol Metab 80:430 4, 1995.
 41. Djerassi A, Coutifaris C, West VA, Asa SL, Kapoor SC, Pavlou SN, and Snyder PJ. Gonadotroph adenoma in a premenopausal woman secreting follicle stimulating hormone and causing ovarian hyperstimulation. J Clin Endocrinol Metab 80:591 4, 1995.
 42. Pralong FP, Pavlou SN, Waldstreicher J, Crowley WF, Jr., and Boepple PA. Defective regulation of glycoprotein free alpha-subunit in males with isolated gonadotropin-releasing hormone deficiency–a clinical research center study. J Clin Endocrinol Metab 80:3682-8, 1995.
 43. The ganirelix dose-finding study group (Pavlou SN) A double-blind, randomized, dose-finding study to assess the efficacy of the gonadotrophin-releasing hormone antagonist ganirelix (Org 37462) to prevent premature luteinizing hormone surges in women undergoing ovarian stimulation with recombinant follicle stimulating hormone (Puregon). Hum Reprod 1998 Nov;13(11):3023-31.
 44. The European Orgalutran® Study Group (Pavlou SN), G. Borm and B. Mannaerts Treatment with the gonadotrophin-releasing hormone antagonist ganirelix in women undergoing ovarian stimulation with recombinant follicle stimulating hormone is effective, safe and convenient: results of a controlled, randomized, multicentre trial. Human Reprod 15:1490-1498 2000.
 45. Chatziioannou SN, Georgakopoulos AT, Pianou NK, Kafiri GT, Pavlou SN, Kallergi M. Recurrent thyroid cancer diagnosis: ROC study of the effect of a high-resolution head and neck 18F-FDG PET/CT scan. Acad Radiol 21:58-63, 2014.

 

 Πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές στο Scholar Spyros N. Pavlou