Επιλογή Σελίδας

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (Evidence Based Medicine)

DoctorsΚαθοριστικής σημασίας ο ποιοτικός έλεγχος που εφαρμόζεται από την EndoCrine Clinics στις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες προς τους ασθενείς.

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας σε διεθνές επίπεδο για τη βελτίωση των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών, και τη μείωση των ιατρικών λαθών, η EndoCrine Clinics θωρακίζει την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρει με τα πλέον εξελιγμένα μέσα κι εφαρμόζοντας αυστηρές προδιαγραφές. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και την Αμερική, έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια μια μεγάλη προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα ιατρικά λάθη που συμβαίνουν στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη των ασθενών οφείλονται κυρίως στα παρακάτω αίτια:

1. Ελλιπής επιστημονική ενημέρωση των γιατρών αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην ιατρική
2. Αδυναμία εφαρμογής διεθνών διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων
3. Κόπωση λόγω υπερβολικών ωρών εργασίας
4. Λανθασμένες εργαστηριακές εξετάσεις
5. Υπεραπλούστευση στην αξιολόγηση των συμπτωμάτων του ασθενούς
6. Ελλιπής λήψη αναλυτικού ιστορικού (οικογενειακού, ατομικού, φαρμάκων, χειρουργείων, αλλεργιών)
7. Ανεπαρκής ανάλυση των κλινικών και εργαστηριακών δεδομένων και καθορισμό διάγνωσης και θεραπείας του ασθενούς (decision making).
8. Αδυναμία πρόσβασης σε on-line ιατρικές βιβλιοθήκες

Η EndoCrine Clinics από την αρχή της λειτουργίας της έχει επικεντρώσει σε διάφορους τρόπους στην εφαρμογή των διεθνών συστάσεων για τη πλήρη εξάλειψη της πιθανότητας ιατρικού λάθους στη περίθαλψη των ασθενών.

Συμμετέχει στο διεθνές πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου των παρεχομένων ιατρικών και παραϊατρικών υπηρεσιών MQAC (medical quality assurance control). Το πρόγραμμα αυτό καθορίζει με απόλυτο τρόπο την εφαρμογή των οδηγιών της αποδεικτικής ιατρικής (Evidence Based Medicine ή ΕΒΜ), των οδηγιών κλινικής πρακτικής (Clinical Practice Guidelines ή CPG) για τη σωστή λειτουργία του ιατρικού κέντρου.

Αποδεικτική ιατρική (EBM) ή ιατρικής βάσει αποδείξεων, ορίζεται ως η συνειδητή, σαφής και αιτιολογημένη χρήση των αποτελεσμάτων των πιο πρόσφατων κλινικών μελετών στη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου ασθενούς και στην εφαρμογή αυτών στην κλινική πράξη.

Οι οδηγίες κλινικής πρακτικής (CPG) αποτελούν πρακτικές οδηγίες για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Αναπτύσσονται συνήθως από επιστημονικές εταιρείες ή επαγγελματικές ενώσεις ειδικών. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, ωστόσο, ορισμένες χώρες άρχισαν να εντάσσουν την ανάπτυξη κλινικών οδηγιών σε μέσο-μακροπρόθεσμα προγράμματα προαγωγής της υγείας, και αύξησης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των ιατρικών παρεμβάσεων. Η ανάπτυξη αυτών των κλινικών οδηγιών έγιναν με επιτροπές ειδικών που συγκροτούν αυτές τις γνωστές ως «επιτροπές συναίνεσης εμπειρογνωμόνων» (consensus expert panels-conferences). Οι οδηγίες αυτές, γνωστές ως consensus guidelines, αποτελούν την πιο κοινή μορφή κλινικών οδηγιών και συνιστούν την έκφραση μιας καθολικής συμφωνίας ανάμεσα σε ειδικούς ενός τομέα. Η πιο γνωστή βιβλιοθήκη οδηγιών κλινικής πρακτικής είναι αυτή της Αμερικής (National Guideline Clearinghouse, www.guideline.gov).

Ειδικότερα στην ενδοκρινολογία και το διαβήτη υπάρχουν τεκμηριωμένες κλινικές οδηγίες για σχεδόν όλες τις ορμονικές διαταραχές.

Επιπλέον, το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου των παρεχομένων ιατρικών και παραϊατρικών υπηρεσιών, καθορίζει τέσσερα βασικά σημεία που έχουν ενσωματωθεί στη λειτουργία της EndoCrine Clinics:

1. Συνεχής ηλεκτρονική, μέσω διαδικτύου, ενημέρωση των ιατρών – συνεργατών του κέντρου πάνω σε όλες τις νέες δημοσιευμένες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές.
2. Τήρηση λεπτομερών ηλεκτρονικών αρχείων των ασθενών με ιστορικό, αποτελέσματα εξετάσεων, φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες και τηλεφωνικές αλλαγές των ιατρικών οδηγιών.
3. Εξειδίκευση των ενδοκρινολόγων – συνεργατών σε κάποιες λιγότερο συχνές ενδοκρινολογικές διαταραχές όπως διαταραχές επινεφριδίων, υποφυσιακά αδενώματα, ενδοκρινολογική υπέρταση, ορμόνες του γαστρεντερικού συστήματος, προβλήματα ανδρικής και γυναικείας υπογονιμότητας, σακχάρου εγκυμοσύνης κ.α.
4. Παρακολούθηση των ασθενών από δύο ή τρεις ενδοκρινολόγους του κέντρου εκ περιτροπής. Αυτό αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του προγράμματος του ιατρικού ποιοτικού ελέγχου καθ’ ότι κάτι που σπάνια θα μπορούσε να ξεφύγει από τον ένα γιατρό (ανθρώπινο λάθος) είναι αδύνατον να ξεφύγει και από τον επόμενο. Επιπλέον αν χρειαστεί, οι γιατροί που παρακολουθούν ένα συγκεκριμένο ασθενή μπορούν να συνεννοούνται και να συνεργάζονται μεταξύ τους για τη σωστότερη περίθαλψη του ασθενούς (2η και 3η γνώμη και ιατρικό συμβούλιο μέσα στο ίδιο ιατρικό κέντρο).

Αποτελέσματα των τελευταίων 5 ετών της εφαρμογής αυτού του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου των παρεχομένων ιατρικών και παραϊατρικών υπηρεσιών στην EndoCrine Clinics έχουν κοινοποιηθεί σε διεθνείς οργανισμούς ιατρικού ποιοτικού ελέγχου και έχουν αξιολογηθεί πολύ ψηλά στην αντίστοιχη κλίμακα.

Βέβαια, η εφαρμογή αυτού του προγράμματος παρουσιάζει και κάποιες δυσκολίες. Μερικές από τις δυσκολίες αυτές είναι η παντελής έλλειψη στην Ελλάδα κεντρικού ελέγχου της πιστότητας των αποτελεσμάτων των διαφόρων εργαστηρίων, η αδυναμία κάποιων ασθενών στη σωστή περιγραφή των συμπτωμάτων, η παραπληροφόρηση των ασθενών από άλλους ασθενείς ή γιατρούς και η δυσκολία κάποιων λίγων ασθενών να αποδεχθούν ότι θα παρακολουθούνται από περισσότερους από ένα εξειδικευμένο γιατρό του κέντρου.

Τέλος, με την εφαρμογή του κεντρικού ελέγχου της πιστότητας των εξετάσεων και την καλύτερη επιμόρφωση των ασθενών κυρίως μέσω διαδικτύου, ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου θα συνεχίσουν να αναβαθμίζονται.