Επιλογή Σελίδας

Η συνιστώμενη συνολική αύξηση του βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εξαρτάται από το ύψος και το βάρος της εγκύου πριν την εγκυμοσύνη.

Στο παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε το ύψος σας στην αριστερή στήλη και στην ίδια σειρά το βάρος σας πριν την εγκυμοσύνη. Εάν κοιτάξετε στο κάτω μέρος της στήλης που βρήκατε το βάρος σας, αναγράφεται η επιθυμητή αύξηση του βάρους σε όλη την εγκυμοσύνη.

ΥΨΟΣ

Βάρος σε kg

σε cm

Κάτω από

Από

έως

Από

έως

Πάνω από

145-146

41,7

42,2

51,3

51,7

60,8

61,2

147-149

42,6

43,1

53,1

53,5

62,6

63,0

150-151

44,0

44,5

54,4

54,9

64,4

64,9

152-154

45,4

45,8

55,8

56,2

66,2

66,7

155-156

46,7

47,2

57,6

58,1

68,0

68,5

157-159

48,1

48,5

59,4

59,9

70,3

70,8

160-162

49,4

49,9

60,8

61,2

72,1

72,6

163-164

51,3

51,7

63,5

64,0

74,8

75,3

165-167

53,1

53,5

65,3

65,8

77,1

77,6

168-169

54,9

55,3

67,6

68,0

79,8

80,3

170-172

56,2

56,7

69,4

69,9

82,1

82,6

173-174

58,1

58,5

71,2

71,7

84,4

84,8

175-177

59,4

59,9

73,5

73,9

86,6

87,1

178-179

61,2

61,7

75,3

75,7

88,9

89,4

180-182

63,0

63,5

77,6

78,0

91,6

92,1

183-186

64,4

64,9

79,4

79,8

93,9

94,3

 

16-18

 

13-16

 

10-12

   

6-9

Συνιστώμενη συνολική αύξηση βάρους   στην εγκυμοσύνη σε kg